Lütfen bekleyiniz...

Bilişim Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
15.09.2021 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
01.09.2021 Evrensel Hizmet Gelirlerinin Tahsili ve Giderlerin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
19.08.2021 Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) ile İlgili 2021/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
07.07.2021 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında E-Devlet Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4223)
06.07.2021 Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
26.06.2021 Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik
24.06.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09/06/2021 Tarihli ve 2021/571 Sayılı Kararı
18.05.2021 Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.05.2021 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
20.04.2021 İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
10.04.2021 Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.04.2021 Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
26.03.2021 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Alacak ve Borçlarına İlişkin Uzlaşma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
16.03.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/03/2021 Tarihli ve 2021/238 Sayılı Kararı
26.02.2021 Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik
25.02.2021 Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
20.02.2021 Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.02.2021 Toplu Konut İdaresi Başkanlığından Kurumun Satın Alacağı Taşınmazların 2813 Sayılı Kanun Kapsamında Muaf Olup Olmadığı Hakkında Özelge
30.01.2021 Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3462)
15.01.2021 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/12/2020 Tarihli ve 2020/966 Sayılı Kararı
12.01.2021 Whatsapp Uygulaması Hakkında Kamuoyu Duyurusu
28.12.2020 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) ile İlgili 2020/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
16.12.2020 “Alenileştirme” Hakkında Kamuoyu Duyurusu
11.12.2020 Madrid Protokolü Kapsamındaki Başvurular için WIPO'ya Elektronik İletişim Bilgilerinin İletilmesi
07.12.2020 E-Duruşma 260 Mahkemede Başladı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 13 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor